E-kütüphane

Rehber Kitapçıklar

Ayrımcılık Karşıtı Hukuk (İnsan Hakları Gündemi Derneği, 2009)

Ayrımcılık Yasağı Eğitim Rehberi (İdil Işıl Gül, Ulaş Karan, 2011)

Ayrımcılık Yasağı Eğitimi El Kitabı (Human Rights Consultancy, 2012)

Cezasızlıkla Mücadele El Kitabı (İnsan Hakları Ortak Platformu, 2016)

Fotoğrafçının El Kitabı: AB Projeleri Nasıl Fotoğraflanır? (Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 2013)

Hak Örgütleri Medyada Görünür Olmak (IPS İletişim Vakfı, 2007)

Haklarınızı Bilmek ve Onlar İçin Mücadele Etmek: Roman/Çingene Aktivistler İçin Bir Rehber (Avrupa Roman Hakları Merkezi, 2006)

Irkçı Değilim Ama… Yazılı Basında Irkçı-Ayrımcı Söylemler (İHOP, 2011)

Kadın ve Medya: Toplumsal Cinsiyet Eşitlikçi Medya Kılavuzu (Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 2016)

Medyada LGBTİ’lere Yönelik Nefret Söylemi (Pembe Hayat ve Kaos GL)

Nefret Söylemi El Kitabı (Avrupa Konseyi, 2009)

Roman Hakları Aktivistleri İçin Savunuculuk El Kitabı (European Roma Information Office, 2015)

Sanatsal İfade Özgürlüğü Kılavuzu (Siyah Bant ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2016)

Savunuculuk ve Kampanya El Kitabı (Kadın ve Kadın STK’larının Güçlendirilmesi, 2012)

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Rehberler: İletişim (REC Türkiye, 2008)

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi (Aksu Bora, 2008)

Sivil Toplum Kuruluşları ve Aktivistler İçin Nefret Suçları ve Nefret Söylemi İzleme Rehberi (Sosyal Değişim Derneği, 2012)

Sosyal Değişim İçin Savunuculuk ve Politika Etkileme (TACSO, 2011)

Sivil Toplum Örgütleri İçin Örgütlenme Özgürlüğü ve Toplantı Gösteri Hakkı Kılavuzu (Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, 2016)

STK’lar İçin İletişim ve Kampanya Hazırlama Rehberi (STGM, 2006)

STK’lar İçin Medya İlişkileri Rehberi (TACSO, 2013)

STÖ’ler İçin İletişim, İşbirliği ve Kampanya Yürütme Kılavuzu (STGM, 2009)

Ulusal Basında Nefret Suçları: 10 Yıl, 10 Örnek (Sosyal Değişim Derneği, 2010)

Raporlar

Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Medyanın Rolü (TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, 2012)