https://www.fapjunk.com https://pornohit.net london escort london escorts buy instagram followers buy tiktok followers
Ana Sayfa Haberler SİROMA Kapanış Konferansı Yapıldı

SİROMA Kapanış Konferansı Yapıldı

Romanların Yoğun Olarak Yaşadıkları Alanlarda Sosyal İçermenin Desteklenmesi için Teknik Destek Projesi SİROMA’nın kapanış konferansı 31 Ekim’de Ankara’da yapıldı.

SİROMA projesi,Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakereleri altında Sosyal Politika ve İstihdam faslı çerçevesinde Türkiye ve AB ortak finansmanı ile destekleniyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen proje ile Roman vatandaşların işgücü piyasasına girişi desteklenerek sosyal içermenin artırılması amaçlanıyor.

SİROMA kapsamında 12 pilot ilde, mevcut sosyal hizmetleri koordine etmek ve dezavantajlı grupları desteklemek için Sosyal Hizmetler Koordinasyon Birimleri kuruldu ve sosyal arabulucular istihdam edildi. Bu birimler, eğitim, mesleki eğitim, hayat boyu öğrenme, sağlık, sosyal koruma ve sosyal yardım gibi temel kamu hizmetlerini veren kamu kurumları arasındaki eşgüdümü sağlıyor ve sosyal arabulucular vasıtasıyla dezavantajlı kişilerin bu hizmetlere erişimini artırıyor.

SİROMA projesi kapsamında İzmir Konak-1 bölgesinde arabulucu olarak görev yapan Tire Romanlar Derneği Başkanı Hasan Hüseyin Karabacak, bu projenin Roman açılımının görünen yüzü olduğunu söylüyor. “Cumhuriyet tarihinde ilk kez Romanlar adına bir insan gücü sahaya sürüldü. Bir Roman sivil toplum temsilcisi olarak bu benim için son derece kıymetli” diyen Karabacak, SİROMA kapsamındaki hedeflerin %95ine ulaşıldığını ifade etti.

Proje kapsamında bugüne kadar 4.402 kamu personeline ayrımcılık ve sosyal içerme konularında eğitim verildi. 886’sı kadın olmak üzere 1.034 kişi okuma yazma kurslarından faydalandı. 2000 kişi meslek edinme kurslarına, 501 kişi girişimcilik eğitimlerine yönlendirildi ve 13 kişi kendi işini kurdu. 4.040 kişi sağlık okuryazarlığı konusunda bilgilendirildi. 3.800 öğrenci ve ailesi okula devamı sağlamaya yönelik çalışmalara katıldı.

Projenin en önemli kazanımlarından biri ise, bugüne kadar Türkiye’de Romanlar hakkında yapılmış en kapsamlı araştırmanın yürütülmesi ve Roman vatandaşların sosyo-ekonomik durumları ile ilgili nicel veri toplanması oldu. Ankara, Adana, Balıkesir, Hatay, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Manisa, Mersin ve Tekirdağ’da 67 mahallede, 4.040 kişiyle ve 53 mahalle lideriyle yapılan araştırma, Roman mahallelerindeki eğitim, sağlık ve istihdama erişim durumu konusunda önemli bilgiler sağlayacak.

SİROMA’nın pilot bir uygulama olduğunun ve tek bir proje ile Romanların bütün sorunlarının çözülemeyeceğinin altını çizen Hasan Hüseyin Karabakcak, SİROMA sayesinde bir yol haritası ve veritabanı oluştuğunu, proje kazanımlarının sürdürülmesi durumunda daha iyi hedeflere ulaşılacağını ifade etti.

SİROMA projesine “rol model” olarak destek veren ve okullarda Roman öğrencilerle bir araya gelen Roman Hakları Derneği Başkanı Yücel Tutal, SİROMA projesinin Türkiye’de Romanlar için yapılmış en önemli çalışmalardan biri olduğu konusunda Karabacak ile hemfikir. Projenin en çok tartışılan unsurlarından birinin Sosyal Hizmetler Koordinasyon Birimleri olduğunu söyleyen Tutal, “Bu ekibin gerçekten de konusunda uzman kişilerden oluşması gerekmektedir. Özellikle Roman arabulucuların doğru kişilerden, sahayı tanıyan ve bilen, Roman halkıyla samimi ilişkiler kurabilen, aynı zamanda kurumları tanıyan ve işleyişlerini iyi bilen kişilerden oluşması gerektiğini düşündüğümüzü her fırsatta dile getirdik. Bazı illerde bu kriterlere uyan arkadaşlarımız olmakla beraber, bazı illerde arabulucuların siyasi motivasyonlarla seçildiklerini ve liyakat kriterini sağlamadıklarını düşünüyoruz. Bunun neticesinde de bazı yerlerde başarılı çalışmalar yapılırken, bazı yerlerde ise istenen sonuçların tam olarak elde edilemediğini gözlemliyoruz” açıklamasında bulundu.

Bütün eksiklerine rağmen kurulan Sosyal Hizmetler Koordinasyon Birimlerinin belirli bir aşama kaydettiğini ifade eden Tutal, bu birimlerin devamlılığının sağlanması ve güçlendirilmesinin, proje ile elde edilen kazanımların korunması ve ileriye taşınması için önemli olduğunu vurguladı.

[twitter_share]

- Advertisment -

Most Popular