Türkiye’de Romanlar

Kitaplar

Nişantaşı Teneke Mahallesi: Teneke Mahalle Yoksulluğundan Orta Sınıf Yerleşimine (Egemen Yılgür, 2012)

Roman Tütün İşçileri: Türkiye Solunun Kayıp Tarihine Sosyolojik Bir Bakış (Egemen Yılgür, 2016)

Sosyal Dışlanmanın Roman Halleri (Başak Ekim Akkan, Mehmet Baki Deniz, Mehmet Ertan; 2011)

Makaleler

Çingeneliğin Kıtasal Konsept Çerçevesinde Yeniden İnşası-Bir Modern Çağ Mitolojisi (Egemen Yılgür, 2011)

Geç-Peripatetik Toplumlarda Geçim Stratejileri (Egemen Yılgür, 2012)

İmkansız Bir Uluslaşma Süreci Üzerine Düşünceler: Kitlevi Bir İntihar Formu Olarak Roman Milliyetçiliği (Egemen Yılgür, 2015)

İstanbul Çingeneleri: Karşılıksız Bir Aşk Hikayesi (Egemen Yılgür, 2006)

İstanbul Sendikalar Birliği ve Ortaköylü Tütüncüler (Egemen Yılgür, 2015)

Kuştepe Mahallesi’nde Geç-Peripatetik Gruplar: Katmanlar, Etkileşim ve Bütünleşme (Egemen Yılgür, 2015)

Nişantaşı Teneke Mahallesi: Mekansal Dönüşümün Algısal ve Sosyolojik Arka Planı (Egemen Yılgür, 2013)

Peripatetik Gruplar ve Kentsel Mekana İlişkin Stratejileri: Ihlamur Deresi, Küçükbakkalköy, Hasanpaşa, Unkapanı ve Kuştepe Örnekleri (Egemen Yılgür, 2014)

Türkiye Solunun Unutulmuş Özneleri: Roman Tütün İşçileri (Egemen Yılgür, 2014)

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Devletin Mübadil Romanlara Yönelik Söylem ve Politikaları (Nurşen Gürboğa, 2016)

1923 Nüfus Mübadelesi ve Mübadil Romanlara Yönelik İskan ve Denetim Politikaları (Nurşen Gürboğa, 2015)

Raporlar

Avrupa Roman Hakları Merkezi Türkiye Ülke Profili 2011-2012 (Avrupa Roman Hakları Merkezi, 2014)

Görmezlikten Gelinen Eşitsizlik: Türkiye’de Romanların Barınma ve Eğitim Hakkına Erişimi (Ulaş Karan, 2017)

Manisa Selendi İlçesindeki Linç Girişimi Sonrasında Başka İlçelere Sürülen Romanların Ekonomik ve Psikolojik Durum Tespiti Araştırma Raporu (Roman Hakları Derneği, 2015)

Türkiye Eğitim Sisteminde Renk, Etnik Köken, Dil, Din ve İnanç Kökenli Ayrımcılık (Nurcan Kaya, 2015)